Lightroom VIP Support

Lightroom VIP support omvat een onderhoudscontract waarmee je vragen kan stellen en hulp ontvangt via Teamviewer. Dit aan een vast bedrag van 250 euro / 3 maanden.

Interesse? Neem contact met ons op.


 

Voorwaarden onderhoudscontract:

Het support abonnement bevat drie maanden ondersteuning voor Lightroom, onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Vraag en antwoord

 • De abonnee kan vragen stellen via het daarvoor bestemde support ticket systeem op de website. Vragen worden steeds op deze manier gesteld.
 • Vragen van de abonnee worden aan hem via het support ticket systeem beantwoord.
 • De ondersteuning gebeurt in de eerste plaats via dit systeem. Indien wij het efficiënter vinden, kan dit telefonisch of op enige door ons voorgestelde andere manier.
 • Er wordt getracht uw vragen binnen een tijdspanne van 24 uur te beantwoorden.

Hulp via Teamviewer

 • Vanop afstand kan hulp op de computer van de abonnee worden geboden met het gratis programma Teamviewer, dat zowel op Windows als Mac werkt.
 • Dit support abonnement omvat 60 minuten hulp via Teamviewer.
 • Deze tijd kan opgesplitst worden in meerdere korte sessies, waarvan het maximum aantal sessies drie bedraagt.
 • Voor hulp via Teamviewer wordt een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop de hulp wordt geboden.

Inhoud

 • De abonnee kan vragen stellen over de Lightroom modules die bij zijn cursus aan bod kwamen.
 • Het abonnement omvat geen extra Lightroom lessen. Hiervoor kan de abonnee kiezen voor een groepscursus, individuele workshop of extra hulp via teamviewer (betalend).

Support ticket

 • De vragen worden vanuit de abonnee zijn account op de website gesteld door middel van een support ticket. Dit is de manier waarop wordt gecommuniceerd.
 • Per vraag maakt de abonnee een nieuw support ticket aan.
 • Op een support ticket (= een vraag) kunnen meerdere replieken over die specifieke vraag worden gegeven.
 • Tijdens de looptijd van het abonnement kunnen maximaal 25 support tickets worden opgesteld.

Looptijd, opzegging en verlening abonnement

 • Het abonnement heeft een looptijd van een jaar en gaat van start nadat de betaling van het abonnement is ontvangen. De ontvangstdatum van de betaling geldt als startdatum van het abonnement.
 • De abonnee hoeft zijn abonnement niet op te zeggen: dit vervalt automatisch na een jaar.
 • Indien de abonnee zijn abonnement met een bijkomend jaar wil verlengen, dient hij een nieuw abonnement af te sluiten voor de daarop volgende periode.