Lightroom

Even voorstellen: Adobe Lightroom 6 (desktopversie) / Adobe Lightroom CC (cloudversie)

Lightroom is een product van Adobe waarmee je foto’s kan bewerken, maar het is nog meer dan dat: het is een totaalpakket aan fotobeheersoftware.

Foto’s moet je niet enkel bewerken, maar bewaren via een vast systeem om ze op lange termijn snel en makkelijk terug te kunnen vinden. Of om gewoonweg geen foto’s verloren te laten gaan. Dat doet Lightroom.

En Lightroom doet nog meer: je kan er foto’s mee afdrukken, een presentatie maken of zelfs op het internet publiceren zonder enige kennis van websites maken.

Adobe levert met Lightroom dus een product af waarmee je zeven verschillende programma’s in één hebt. Het principe is eenvoudig: men vertrekt vanuit de ‘donkere kamer’ van vroeger. Je past basisbewerkingen toe, want Lightroom heeft niet als bedoeling fotomontages te maken. Wil je dat toch doen, dan kan je altijd via één druk op de knop de foto vanuit Lightroom openen in Photoshop.

Het Lightroom pakket bevat zeven modules:
– Bibliotheek
– Ontwikkelen
– Kaart
– Boek
– Presentatie
– Afdrukken
– Web

In elke module komt een specifiek onderdeel aan bod zoals je archief in de bibliotheek en het bewerken van de foto’s in de module ontwikkelen. Klik op de naam van de module of de titel bovenaan in het menu onder ‘Lightroom’ om meer info te krijgen per module.