Ontwikkelen

Bewerk je foto's tot je het maximale eruit hebt gehaald

Een digitale foto komt niet afgewerkt uit je camera. Je moet er nog een aantal verbeteringen op uitvoeren. Dat doe je in de ontwikkelmodule. Lightroom heeft de verschillende stappen om je beelden te bewerken al onder elkaar gezet. Je kan ze dus van boven naar onder afwerken, en vaak een heel aantal stappen overslaan.

Adobe ontwikkelde Lightroom voor fotografen. Rond de jaren ’80 werd Photoshop ontwikkeld, wat in dit tijdperk een erg misleidende naam heeft. Photoshop werd toen gemaakt voor grafisch ontwerpers. Bij het opkomen van het digitale tijdperk beschikte Adobe Photoshop over de naam en mogelijkheden om foto’s te bewerken, maar dat blijft tot op de dag van vandaag complex.

In Lightroom voer je de bewerkingen uit die je vroeger in de donkere kamer kon doen, aangepast aan de mogelijkheden van de digitale fotografie. Je kan de belichting aanpassen, maar je kan ook een verzadiging van een kleur vermeerderen, foto’s verscherpen, ruis verwijderen, lenscorrecties toepassen en zoveel meer.

De foto’s die je in deze module gaat bewerken, haal je steeds op uit de bibliotheek. Daarvoor hoef je zelfs nog niet te wisselen van module. Onderaan in het scherm de ontwikkelmodule wordt een filmstip weergegeven: hiermee ligt je bibliotheek binnen handbereik.

In de cursus ga je leren beeldbewerken en automatiseren. Een fotograaf wil immers toch fotograferen! Door een aantal bewerkingen te automatiseren ga je heel veel tijd winnen.

Ontwikkelen