Voorwaarden online cursus

De aankoop van een abonnement op een online account voor deze website www.cursuslightroom.com vereist akkoord met deze voorwaarden. Bij het instemmen hiermee door het aanvinken van ‘ik accepteer de Algemene Voorwaarden’ hebt u deze voorwaarden gelezen, begrepen en gaat u ermee akkoord.

 • Abonnementen hebben een looptijd van een jaar.
 • Alle inhoud die gedurende de looptijd van het abonnement wordt toegevoegd, komt onmiddellijk en kosteloos ter beschikking in de gebruiker zijn account.
 • Indien tijdens de looptijd van het abonnement een nieuwe versie van Lightroom uitkomt, krijgt de gebruiker automatisch en gratis toegang tot deze inhoud.
 • Alle inhoud van deze website blijft eigendom van Danny Laps.
 • Na activatie van uw account is er geen terugbetaling meer mogelijk.
 • Het abonnement is persoonlijk, en mag niet met derden worden gedeeld, doorgegeven of doorverkocht.
 • De video’s op deze website mogen niet worden opgenomen of op andere wijze dan ook opgeslagen.
 • De inhoud mag niet door anderen worden overgenomen, hetzij letterlijk, hetzij bepaalde delen of hetzij geherformuleerd of aangepast.
 • De abonnee is ervan op de hoogte dat het belangrijk is na elk gebruik uit te loggen, in functie van ons automatisch beveiligingssysteem.
 • Het systeem van onze website controleert eventueel misbruik, en blokkeert bij vermoeden of vaststelling hiervan uw account.
 • Wij hebben het recht om uw account permanent te blokkeren in geval van vermoeden of vaststelling van misbruik.
 • De downloads mogen niet door anderen worden overgenomen, of aan anderen worden doorgegeven. Alles wat wordt gedownload mag enkel op de computer van de abonnee staan en hij mag dit niet doorgeven aan derden.
 • Op de foto’s blijft het auteursrecht gelden. De zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik in functie van onze online cursus Lightroom. Ze mogen niet aan anderen worden getoond of elders worden gebruikt.